Project Smartroof 2.0 opgenomen in Green Deal 1.000 hectare Nieuw Stedelijke Natuur

Published on June 22, 2017 at 11:30 AM

Tekst en uitleg in een interview door Jeffrey Damen met Joris Voeten

Ondanks het feit dat de focus van de Green Deal 1.000 hectare Nieuw Stedelijke Natuur bij beplanting op het maaiveld ligt, is Project Smartroof 2.0 ook in de lijst van inspirerende voorbeeldprojecten opgenomen. Op die manier kunnen we de kennis die op het Smartroof ontwikkeld wordt delen en anderen inspireren om de potentie van nieuwe stedelijke natuur op daken in te zien en ook uit te nutten. 

De Green Deal streeft ernaar de mogelijkheden voor natuur in de beschikbare stedelijke ruimte beter uit te nutten. Lees er meer over op: 

http://www.nieuwestedelijkenatuur.nl

Lees het artikel van het interview op:

http://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/intelligent-blauw-groen-dak-vergroot-biodiversiteit-in-amsterdam/

 


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.